Integritetspolicy

Läs Jämför VPN:s integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Oakentech AB (”Oakentech”)
Organisationsnummer: 559029-2982

Kontaktuppgifter

Postadress:
Oakentech AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

E-postadress: info@oakentech.se
Telefon: 0733107014

Hantering av personuppgifter

Oakentech värnar om din personliga integritet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla säkerheten och våra rutiner relaterat till vår hantering av personuppgifter. Detta för att du alltid ska känna dig trygg när du använder våra tjänster, och ha vetskapen att dina personuppgifter endast används för avsedde ändamål och är skyddade från obehöriga parter.

I denna integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter som kan komma att samlas in ifall du väljer att använda våra tjänster, hur vi hanterar dessa och vilka dina rättigheter är i avseendet.

Det är viktigt att du läser igenom vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter. Accepterar du inte vår hantering av dessa ska du inte använda våra tjänster.

Definition av personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt, eller med stöd av andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person.

Information som kan komma att samlas in

Information du ger till oss
Vår webbplats kan besökas och användas utan att du behöver dela personlig information med oss. Om du kontaktar oss via e-post, brev, telefon eller sociala medier kan följande uppgifter komma att samlas in:

 • Person-,företags- och kontaktuppgifter: namn, företagsnamn, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, faktureringsuppgifter, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, etc.

 • Meddelanden: Ditt meddelande ifall du väljer att kontakta oss i skrift.

Information som samlas in automatiskt:
Viss information samlas in per automatik när du använder våra tjänster. Följande information kan komma att samlas in automatiskt:

 • Geografisk placering: Din geografiska position när du använde vår tjänst.

 • Information om din enhet: Din IP-adress, vilken typ av enhet du besökte vår tjänst ifrån, enhetens operativsystem, webbläsare, webbläsarens språkinställningar och skärmens upplösning.

 • Användarbeteende: Information om hur du hittade vår tjänst (direktsökning eller sökord), sessionslängd, antal klick och vilka sidor som besökts.

Laglig grund för behandlingen

De lagliga grunder vi behandlar personuppgifter enligt finns beskrivna i Dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1.

Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Oakentech behandlar personuppgifter för dessa ändamål:

 • Dina personuppgifter kan användas för att uppfylla rättsliga förpliktelser t.ex. för att uppfylla kraven inom bokföringslagen.

 • Dina personuppgifter kan används för att hantera förfrågningar från dig via e-post och sociala medier.

 • Dina personuppgifter kan används för statistiska ändamål och dataanalyser.

 • Dina personuppgifter kan användas för att utveckla våra tjänsters funktionalitet.

Datasäkerhet

All trafik mellan webbläsare och vår webbplats krypteras med SSL/TLS.

Vi letar kontinuerligt efter brister i vår säkerhet. Ifall säkerhetsbrister som kan ha resulterat i att personuppgifter kommit i fel händer upptäcks kommer Oakentech att rapportera detta till Datainspektionen inom 72 timmar från tillfället att bristen identifierats.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter som vi behandlar lagras i största möjliga mån inom EU/EES och sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt rådande lagstiftning.

Automatiserade beslut

Inga automatiserade beslut tas om våra användare.

Dina rättigheter

 • Det är din rättighet att få veta ifall vi behandlar personuppgifter om dig, och vilka personuppgifter det i så fall rör sig om samt hur personuppgifterna behandlas.

 • Det är din rättighet att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

 • Det är din rättighet att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade ifall vi inte har någon laglig grund för att behandla dessa eller ifall personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla våra åtaganden och förpliktelser. Du kan även begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 • Det är din rättighet att utöva din rätt till dataportabilitet.

Har du synpunkter på hur vi hanterar din data kan du komma i kontakt med oss på gdpr@oakentech.se.

 

Tillsyn

Oakentechs tillämpning av GDPR står under Datainspektionens tillsyn. Datainspektionens hemsida är www.datainspektionen.se och de kan nås på telefonnumret 08-657 61 00. Hit kan du vända dig ifall du har synpunkter på Oakentechs hantering av personuppgifter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi på Oakentech jobbar kontinuerligt med att se över våra rutiner och med att utveckla våra tjänster vilket kan leda till att vi måste uppdatera vår integritetspolicy för att den ska stämma överens med rådande förutsättningar. Det är därför viktigt att du läser igenom vår integritetspolicy varje gång du tänker använda någon av våra tjänster eftersom den kan skilja sig från tidigare versioner.

Integritetspolicy uppdaterades senaste 2020-11-06.