JämförVPN.se klimatkompenserar

Vi på JämförVPN.se tar klimatfrågan på största allvar och har som ambition att vår webbplats ska vara helt klimatneutral. Precis som för andra webbplatser uppstår det utsläpp av koldioxid när vår webbplats får besökare – dels på grund av att det krävs ström för att våra servrar ska kunna hosta webbplatsen, och dels från den strömförbrukning våra besökares datorer och skärmar genererar. 

För att kunna hålla JämförVPN.se klimatneutral har vi valt att klimatkompensera för våra utsläpp genom att betala ett årligt belopp till ett oberoende organ som arbetar med installation av förnybara energikällor och andra koldioxidreducerande projekt. 

Här kan ni se vårt certifikat.

Som ett modernt företag anser vi att det är vår skyldighet och vårt samhällsansvar att bidra till ett hållbart klimat så att kommande generationer kan leva under samma goda förutsättningar som vi föddes med. 

Publicerat 2020-04-14

JämförVPN logo