OVPN vinner i domstol

vpn_cover

JämförVPN har tidigare rapporterat om ett informationsföreläggande av Rättighetsalliansen mot VPN-tjänsten OVPN. Rättighetsalliansen ville på uppdrag av AB Svenska Filmindustri och Nordisk Film A/S veta vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt.

OVPN valde att bestrida informationsföreläggandet och det dröjde flera månader innan ett svar kom angående informationsföreläggandet. Under tiden hade Rättighetsalliansen även bett om säkerhetsåtgärd, vilket skulle innebära att OVPN inte får ta bort någon information om det berörda kontot medan frågan informationsföreläggandet behandlas.

OVPN har hela tiden hävdat att de inte har någon information överhuvudtaget, vilket ledde till att Patent- och marknadsdomstolen i somras avslog ansökan om säkerhetsåtgärd.

Nu har dom även fallit vad gäller informationsföreläggandet där Patent och marknadsdomstolen avslår ansökan om informationsföreläggande. AB Svensk Filmindustri och Nordisk Film A/S ska även ersätta OVPNs rättegångskostnader om drygt 100 000 kr.

Domen befäster att vpn-tjänster i Sverige inte räknas som internetleverantörer och har därmed ingen skyldighet att spara information om sina kunder enligt datalagringsdirektivet.

Länk: OVPN vinner informationsföreläggande

JämförVPN logo